TESTY PSYCHOLOGICZNE

Wykonuję opinie psychologiczne na podstawie analizy psychometrycznej testów psychologicznych:

  • FCZ-KT – Formalna Charakterystyka Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu
  • NEO-FFI – Inwentarz Osobowości
  • WKP – Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji
  • CISS – Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych
  • KKS – Kwestionariusz Kompetencji Społecznych
  • MMPI®-2 – Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości®-2
  • MINIMENTAL – Krótka Skala Oceny Stanu Umysłowego (MMSE)

i innych.